U toku je rekonstrukcija centralog banjskpg parka. Projekat nalaže da 33 stabla budu posečena. Umesto njih biće zasađeno 97 novih stabala i 1600 mladica šimšira . Ove radove izvodi JP“Borjak“ a kako bi pripremilo teren za glavnog izvođača radova firmu „Transkop“ iz Paraćina. Pomenuta firma će izvesti sve građevinske radove, pešačke staze, betonske radove, stepenište, potporne zidove, letnju pozornicu a biće i napravljene dve nove fontane.

Broj radnika varira od potrebe posla i na rekonstrukciji konstanto radi od 5 do 35 radnika.

Novina u odnosu na postojeći park je izgradnja treće staze koja će biti paralelna sa dve postojeće. Deo staze do vrnjačke reke koji je kriv I nepregledan sada će biti ispravljen.

Piramida ispred termomineralnog kupatila biće uklonjena a ostaće samo Rimski izvor stim što će on biti proširen a biće izgrađene nove stepenice i rampa za invalide.

Sve ovo doprineće da centralni deo banjskog parka bude vidljiv sa svih stana . Od česme kod dečijeg igrališta do izvora Tople vode nalaziće se mala staza koja će poslužiti da se u vrnjačkom parku zadrži postojeća atmosfera.

Vrnjački park će ovom rekonstrukcijom definitivno dobiti novi izgled, park će biti pregledniji a pogled svakako bolji.