Vrnjacka Banja – Do sada, ukoliko ste želeli na kraljevačku stranu Goča iz Vrnjačke Banje , morali ste prvo da odete do Kraljeva, pa tek onda na Goč.

Međutim ono na čemu se poslednjih godina radi jeste najpre trasiranje a sada i asfaltiranje većeg dela puta koji će spojiti kraljevačku i banjsku stranu Goča.

U toku su radovi na izgradnji 2.300m puta , do kraja ove građevinske sezone možda će, po rečima nadležnih, biti asfaltiran još jedan kilometer pa bi u tom slučaju do kraljevačke strane odnosno do Dobrih voda ostalo još samo 4 kilometra.

Radove u potpunosti finansira Republika Srbija iz razloga što se radi o regionalnom putu koji spada u njenu nadležnost a radove izvodi Srbija put.

Ovo praktično znači da sredstva nisu izdvojile ni Vrnjačka Banja ni Kraljevo.Vrnjačka Banja je učestvovala u izgradnji u toku trasiranja puta naime JP ”Borjak” bilo je zaduženo da određeni broj stabala ukloni sa trase kako bi radovi mogli nesmetano da se obavljaju.

Ovo će biti od izuzetnog značaja i za Kraljevo i za Vrnjačku Banju, što se tiče razvoja zimskog turizma planine Goč a samim tim doprineti i boljoj turističkoj ponudi Vrnjačke Banje jer će turisti biti u mogućnosti da, bez obilaženja, obiđu obe strane ove prelepe planine.