MZ Vrnjačka Banja iako je mesni samodoprinos istekao radi gotovo istim tempom i normalnom dinamikom  završavajući sve ono što je planirano da se odradi.Izgradnja kanalizacione mreže, popravka puteva i ulaganje u sportske sadržaje, neke su od stvari na kojima MZ Vrnjačka Banja trenutno radi.

slika jezero vrnjacka banja

U najskorije vreme trebalo bi da počnu i radovi u Cvetnoj ulici gde postoje problemi tehničke a ne finansijske prirode.

Za izgradnju puteva i rekonstrukciju istih  ove godine nisu predvidjena neka značajna sredstva tako da ono što će i biti odradjeno biće u režiji Direkcije .