Rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije, OŠ “Popinski borci“ iz Vrnjačke Banje dobila je mogućnost da otvori dva odelenja produženog boravka . Jedno odelenje otvoreno je i funkcioniše u školi Piskavac gde su uključena deca prvog i drugog razreda jer škola radi u jednoj smeni.

U matičnoj školi otvoreno je drugo odelenje produženog boravka i s obzirom da škola radi u dve smene smatrali su da je produženi boravak adekvatan za učenike prvog razreda i da oni budu uključeni u rad ovog odelenja. U obe grupe upisano je 30-tak učenika . Broj učenika koji pohadja odelenja,naravno varira ali svakodnevno je u rad produženog boravka uključeno po dvadesetak učenika u oba odelenja. Deca imaju i obezbedjenu ishranu koju priprema PU“Radost“ i cene su, kažu, pristupačne. Cena doručka je 50 a cena ručka je 100 dinara.

Na taj način deca pored obrazovnog i vaspitnog dela mogu da zaokruže jedan boravak u školi u toku dana a prvenstveno je od pomoći roditeljima koji imaju možda neko specifično radno vreme.