Ministarstvo odbrane Republike Srbije,poziva sve muškarce rodjene 1994 godine i starije da se jave centru Ministarstva odbrane a radi uvodjenja u vojnu evidenciju. Centar se nalazi u zgradi opštinske uprave opštine Vrnjačka Banja, Kruševačka 17, radnim danima od 09-14 časova a najkasnije do 15-og marta.

Prilikom javljanja svi su dužni da sa sobom ponesu ličnu kartu,izvod iz matične knjige rodjenih,uverenje o državljanstvu Republike Srbije i fotografiju formata kao za ličnu kartu. Za ostale informacije pozovite 036/601-245.