Vrnjačku Banju nedavno su posetili predstavnici Barington group, kompanije koja se bavi brendiranjem turističkih mesta i subjekata u tim mestima. Osnovna ideja je da kroz potpisivanje memoranduma o razumevanju i budućim aktivnostima izmedju opštine Vrnjačka Banja , Turističke Organizacije i Barington grupe .Vrnjačka Banja kao jedna od najposećenijih turističkih destinacija u Srbiji izazvala je pažnju ljudi iz Barington grupe . Osnovna ideja je da se kroz različite aktivnosti koje Barington grupa ima u svetu na evropskom i svetskom nivou, kroz različite svoje kontakte predstavi Vrnjačku Banju kao jednu opštinu koja se veoma dobro razvija u oblasti turizma i predstavi njene potencijale i sadržaje koji mogu biti veoma interesantni inostranom gostu.

Prvi korak bilo je potpisivanje memoranduma o razumevanju koje je završeno i sada slede dalji koraci u smislu konkretne saradnje.