Jovan se zove Krstitelj jer je, po verskom učenju, krstio Isusa Hrista, a Preteča zato što je najavljivao Hristov dolazak. On je u reci Jordan krštavao svakoga ko se pokajao. Sveti Jovan je živeo jednostavno a odevao se u haljinu od kamilje dlake, kaže crkveno predanje. Ubijen je i odsečena mu je glava po nalogu hebrejskog vladara, tetrarha Galileje Iroda Antipe, u vreme rimskog protektorata nad Palestinom.

U narodu postoji običaj da se ljudi na Jovandan bratime i kume jer se Jovan smatra uzorom karaktera i poštenja. Procenjuje se da je Sveti Jovan po broju onih koji ga slave na trećem mestu među Srbima. Najviše se slave Sveti Nikola i Sveti arhanđel Mihail.

Procenjuje se da je Sveti Jovan po broju onih koji ga slave na trećem mestu među Srbima. Najviše se slave Sveti Nikola i Sveti Arhanđel Mihail.