Vrnjacka Banja – Već pet godina pri Centru za socijalni rad Vrnjačka Banja postoji i radi, u okviru programa za stare,pomoć u kući. Ovaj Projekat koji je zaživeo i koji je pokazao odlične rezultate jedan je od dva projekta koja ovaj Centar pruža najstarijim sugradjanima. Drugi Projekat je „Klub za stare“. Ovu vrstu pomoći na teritoriji Vrnjačke banje koristi oko 20 najstarijih vrnjčana a njih opslužuju tri gerontodomaćice.
vrnjacka banja centar za socijalni rad
Ono što nedostaje i što je ,uslovno rečeno mana, jeste to što se ova vrsta pomoći pruža samo licima sa gradskog područja dok su lica sa seoskog područa Vrnjačke Banje, uskraćena za ovu vrstu pomoći.

Od 2007. godine od kada postoji pomoć u kući koristilo ju je oko 70 korisnika. Visina učešća nije menjana od osnivanja Službe.