Vrnjacka Banja – Od prošle godine osmaci u našoj zemlji polažu „malu maturu“ odnosno ispit iz maternjeg jezika i matematike. Ove godine malu maturu polagaće oko 80 hiljada svršenih osmaka a ostvareni rezultati se boduju i utiču na upis u željenu srednju školu a zbirke zadataka za matematiku i srpski jezik su već izašle. Ove godine doći će do malih izmena osmaci će polagati kako što će na testu imati 25% poznatih zadataka koji su iz zbirki, 25% će biti sa delimično poznatim detaljima a 50% zadata su „nepoznati“ odnosno zadaci kojih nema u zbirkama ali iz gradiva koje su radili tokom osmogodišnjeg školovanja.
matrura vrnjacka banja
Pripreme ovogodišnjih osmaka su uveliko u toku,a bitno je da učenici povedu računa o osvojenim bodovima na maloj maturi jer je osvajanje 40 bodova od maksimalnih 100 za upis u srednju školu, jako bitno.

U maju mesecu ih očekuje probno polaganje a konkretni datumi polaganja se za sada ne znaju.