Vrnjačka Banja – U ovom period godine Vrnjačka Banja je poznata po kongresnom turizmu a u  Hotelu”Breza” od 14-16.oktobra biće održan peti Kongres fizioterapeuta Srbije.


Društvo fizioterapeuta Srbije osnovano je davne 1956.godine a zadaci društva kroz prve četiri decenije postojanja i rada bili su pomaganje u sprovođenju stručnih i društvenih aktivnosti od značaja za članove, stručno uzdizanje kadrova, organozovanje stručnih seminara…

U radu ovogodišnjeg petog Kongresa učestvovaće, pored domaćih , fizioterapeuti iz Bosne i Hercegovine,Crne Gore, Hrvatske i Makedonije

Neke od tema koje će biti obrađene na Kongresu fizioterapeuta  su fizioterapija u pedijatriji, fizioterapija muskulno-skeletnih disfunkcija, fizioterapija osteoporoze a biće održane i tri radionice.

Pored velikog broja prijavljenih radova na pomenute teme, kako usmenih tako i poster prezentacija,  biće organizovana i panel diskusija na temu zakonske regulative fizioterapeutske prakse u zemljama regiona i EU.

Vrnjačka Banja-Hotel”Breza”-14.-16.oktobar 2011