Cilj Saveta Evrope u vezi sa Konvencijom o zastiti predela jeste postizanje jedinstva u cilju ostvarivanja ideala ,etickih principa i vrednosti na kojima se nastoji sve vreme. Takodje se nastoji da se obezbedi odrzivi status i razvoj drustvene kulture, privrede izivotne sredine .

Predeo je vazan cinilac ljudskog zivota kako u urbanim sredinama tako i na selu u degradiranim oblastima ali I u podrucjima visokog zivotnog kvaliteta. Svi gradjani jednako imaju pravo na informisanost iz oblasti zivotne sredine a samim tim i predela. Zastita predela podrazumeva postupke ocuvanja odrzavanja znacajnih i karakteristicnih obelezja predela opravdane vrednoscu nasledja proisteklog iz njegove prirodne strukture i ljudskih aktivnosti.