Opstina 08
Velika sala opštinske uprave Vrnjačka Banja bila je mesto održavanja četvrte sednice opštinskog Veća. Na kome je najpre data saglasnost Sportskom centru na cenovnik za korišćenje mini busa tako da je sada cena po predjenom kilometru od 34 do 50 dinara u zavisnosti da li mini bus zakupljuje udruženje, sportske ekipe ili učenici. Usvojeno je radon vreme I cenovnik ski pasa na Goču kao i cenovnih korišćenja sportske hale “Vlade Divac”. Saobraćajni inspektor infoprmisao je članove Veća o preduzetim merama a u vezi sa nelegalnim obavljanjem taxi prevoza na terotoriji Vrnjačke opštine.
Data je saglasnost PU”Radost” na upis dece po grupama . Članovi Veća upoznati su sa Informacijom u vezi uvođenja video nadzora po osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine koji bi trebalo da bude umrežen sa Policijskom stanicom Vrnjačka Banja.
Kao dopuna dnevnog reda, razmatrane su Odluka o izmenama i dopunama Statuta opštine Vrnjačka Banja i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za otuđenje, davanje u zakup i uređenje građevinskog zemljišta, kojom se budućum investitorima nudi niz olakšica.
Veće je razmatralo i Skupštini opštine Vrnjačka Banja predložilo na usvajanje Odluku o osnivanju Opštinske stambene Agencije koja će se baviti rešavanjem stambenih potreba lokalnog stanovništva, uspostavljanjem i usmeravanjem razvoja sektora socijalnog stanovanja, upravljanjem projektima izgradnje stanova za socijalno stanovanje .Razmatrana je i izmena i dopuna Srednjoročnog Programa održavanja, zaštite, razvoja i upravljanja opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama i Srednjoročni Program izgradnje i rekonstrukcije javne rasvete u naselju na područjima opštine Vrnjačka Banja i odnosi se na uređenje građevinskog zemljišta u delu puteva i javne rasvete i Izmene i dopune Programa održavanja, zaštite, razvoja i upravljanja opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama i izgradnja javne rasvete u naselju na području opštine Vrnjačka Banja za 2012. godinu i odnosi se na uređenje građevinskog zemljišta u delu puteva i javne rasvete.
Veće je razmatralo i Odluku o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji naše opštine.