Sastanak Foruma za izradu Strategije održivog razvoja opštine Vrnjačka Banja održan je u skupštinskoj Sali. Na sednici je usvojeno Rešenje o formiranju Opštinskog Foruma. Predstavljeno je 48 članova Foruma koji su delegirani iz ustanova, javnih preduzeća, zainteresovanih gradjana, nevladinih organizacija.

sastanak u opstini vrnjacka banja

U daljem toku sednice ukazano je na značaj Opštinskog Foruma u procesu izrade ovog Strateškog dokumenta za period 2012-2023. godine. Utvrdjena su pravila rada Foruma i usvojen je Poslovnik o radu.

Ono što je privuklo pažnju jeste to das vi zainteresovani gradjani, kada to budu želeli, mogu da se uključe u izradu ovog dokumenta. USAID će opštini Vrnjačka Banja pružati pomoć i procesu izrade ove Strategije.