Vrnjacka Banja – 18 tačaka dnevnog reda obeležilo je jučerašnju 71. Sednicu Opštinskog Veća opštine Vrnjačka Banja. Bilo i par tačaka dopune dnevnog reda o kojima su članovi Veća takodje raspravljali.Izmedju ostalog raspravljalo se o Programima i Izveštajima o radu JP-a. Na jučerašnjoj sednici članovi Veća upoznati su sa činjenicama i informacijama sa sastanka predstavnika lokalne Uprave sa ljudima iz Specijalne bolnice „Merkur“. Po rečima predsednika opštine Vrnjačka Banja, na sastanku je zauzet opšti stav da Specijalna bolnica i opštinska Uprava treba tesno da saradjuju ,naravno, u interesu gradjana Vrnjačke Banje a ne da jedni druge tuže. Trebalo bi da pronadju zajednički interes za dobrobit gradjana.Predložen je sporazum sa kojim su članovi Veća juče i upoznati. Jedna od ideja a vezano za ovo pitanje jeste da se formira jedno novo JP u koje će biti uključeni svi izvori i oni kojima gazduje Specijalna bolnica „Merkur“ i oni kojima gazduje opština.Ova ideja, po rečima predsednika Seizovića, je u načelu prihvaćena.

Po njegovim rečima , korišćenje mineralnih izvora od strane Specijalne bolnice „Merkur“, dok je ova u državnom vlasništvu, ne dovodi se u pitanje ali termomineralno Kupatilo, koje predstavlja simbol Vrnjačke Banje, ne bi trebalo da jednog dana ode u tudje vlasništvo već treba da ostane u vlasništvu gradjana Vrnjačke Banje.


Prvi korak po ovom pitanju učinjen je juče a sledeći je Odluka SO dok ćše konačnu odluku doneti Vlada Republike Srbije. UO Specijalne bolnice „Merkur“ treba da reši još neke pojedinosti a gradjani Vrnjačke Banje će već u narednim mesecima moći da kažu da su izvori i Termomineralno kupatilo u nihovom vlasništvu.