8 tačaka dnevnog reda,sve vezane uglavnom za finansije i jedna dopunska bilo je na dnevnom redu 70-te sednice opštnskog Veća opštine Vrnjačka Banja. Članovi Veća razmatrali su informacije u vezi plasmana slobodnih sredstava konsolidovanog računa trezora zatim informacije u vezi raspodele sredstava planiranih budžetom a za srednjoškolsko obrazovanje u 2012.godini.

Na dnevnom redu 70-te sednice Veća bio je i program rada i finansijski planovi za 2012 godinu OŠ“Mladost“ Vrnjci i UTŠ,zahtev JP“Borjak“ iz Vrnjačke Banje za finansijska sredstva za potrebe finansiranja izrade šumsko-privredne osnove,zahtev Ustanove Sportski Centar za finansijska sredstva za isplatu otpremnine zaposlenom kome je prestao radni odnos na neodredjeno vreme.

Na dnevnom redu našao se i izveštaj o realizaciji Projekta „Kultura i olonterstvo“ zatim izveštaj o radu PD „Radio televizija Vrnjačka Banja“a.d. Vrnjačka Banja za mesec oktobar i novembar 2011,izveštaj o radu Agencije „Media press“ za decembar .

Sve pomenute tačke dnevnog reda su nakon diskusije usvojene a na samom kraju 70-te sednice opštinskog Veća opštine Vrnjačka Banja razmatrane su žalbe gradjana.