Vrnjacka Banja – Davanje saglasnosti na produzetak Ugovora o medijskom informisanju od lokalnog značaja sa RTV Vrnjačka Banja i Media pres-om. Na Ugovor koji je isti kao i prethodne godine Veće je dalo saglasnost.

Odlukom o budzetu opštine Vrnjačka Banja za 2012. godinu definisano je da je prioritet u odobravanju sredstava za finansiranje projekata imaju projekti koji se finansiraju iz nebudzetskih izvora . Projeklti koji su započeti 2011 godine biće nastavljeni I tokom 2012.

Odobrena su finansijska sredstva namenjena sufinansiranju projekta uvodjenja solarne energije u UTŠ, Gimnaziji i PU”Radost”.

Pred članovima Veća našla se informacija u vezi sa planiranim sredstvima za osnovno obrazovanje u ovoj godini.

U okviru ove tačke rečeno je da je u toku procedura nabavke za izradu fasade u školskom objektu u Štulcu.

Sve navedeno našlo se pred članovima Veća a u okviru 69-te sednica Opštinskog veća opštine Vrnjačka Banja.