Vrnjacka Banja – 68 – ma sednica opštinskog Veća bila je uslovljena skupštinskim zasedanjem a na dnevnom redu našlo se razmatranje izmena i dopuna Statuta Doma zdravlja“Dr Nikola Džamić“,razmatranje predloga Odluke o prestanku zaštite dva spomenika prirode dva hrasta lužnjaka Vrnjci, razmatranje obaveštenja Ustanove Kulturni centar Vrnjačka Banja o statusu zašposlenih na odredjeno vreme .

Na dnevnom redu našlo se i razmatranje Ministarstva finansija sektora za budžetsku inspekciju o izvršenoj kontroli pripreme o izvršenju budžeta za tekuću godinu.

Članovi Veća razmatrali su i šest dopunskih tačaka.