Vrnjačka Banja – Iako su na dnevnom redu današnje sednice opštinskog veća bile 22 tačke dnevnog reda i dopune članovi veća bili su efikasni u radu i sednica je zavrsena nakon pola sata.

Razmatran je devetomesečni izveštaj o realizaciji budžeta opštine Vrnjačka Banja za 2011 godinu, informacije o uzrocima zagadjenosti izvora Snežnik , posledicama koje je zagadjenje izazvalo, podnet je izveštaj o vodosnabdevanju na teritoriji opštne Vrnjacka Banja a mogli smo čuti i informaciju od direktora jp Beli Izvor da plaćanje računa za vodu nije baš na zavidnom nivou .

Tokom sednice bilo je reči o javnim parkiralištima, kao i zahtevu zakupaca površine javne namene za smanjenje zakupnie u zimskom period što je usvojeno i što će važiti za one koji su redovno izmirivali svoje obaveze.

lanovi veća dobili su i informacije u vezi procedure za pripremu budzeta za 2012. godinu.

Članovi veća razmatrali su i dali saglasnost na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove TO Vrnjačka Banja.

Takodje je razmatran zahtev za saglasnost na izradu projekta saobracajne signalizacije za ulice Olge Jovicic, Krusevačka i Olimpijska

Sa dnevnog reda danasnje 65-te sednice opštinskog veća skinute su tri tačke nacrt predloga odluke o auto taksi prevozu, odluka o odredjivanju ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji opštine Vrnjacka Banja kao i razmatranje i davanje saglasnosti na akta predskolske ustanove radost Vrnjacka Banja.