Vrnjacka Banja – Početak 25-te sednice SO Vrnjačka Banja obeležila je rasprava o tome da li sednicu odlagati zbog nemogućnosti VRT-a da usled tehničkih problema emituje direktan prenos sednice, ili ne. Kolegijum je odlučio da se bez obzira na to sednica nastavi jer se u direktnom prenosu emituje na talasima RVB-a.

Na dnevnom redu najpre se našla Odluka o budžetu opštine Vrnjačka Banja za 2012 godinu. Odbornici su ovu tačku dnevnog reda odmah usvojili I većih diskusija I polemika nije bilo. Dalje je bilo reči o rekonstrukciji centralnog banjskog parka . Odbornici su dobili informaciju da je vrednost projekta 100 miliona , da je izvodjač radova firma “Transkop” iz Paraćina i predsednik Seizović je rekao da je nakon 80 godina došlo vreme da se park rekonstruiše. U daljem toku sednice odbornici su raspravljali o realizaciji projekta vrnjačka reka, rečeno je da radovi teku do planiranoj dinamici i da radove nadgleda svetska banka koja i finansira ovaj projekat. JP”Beli izvor” konkurisalo je kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva,vodoprivrede sa 6 projekata zašta je I dobilo sredstva a o tome je odbornike informisao dir Života Negojević. Dalje je predsednik opštine Seizović odbornike upoznao sa aktivnostima vezanim za zaključak SO o eventualnom prenosu prava korišćenja mineralnih izvora sa Specijalne bolnice “Merkur” na opštinu Vrnjačka Banja. On je rekao da dalje u skladu sa zakonom i odlukama treba ići ka tome da se izvori trajno prenesu pod ingerenciju lokalne samouprave.