Vrnjacka Banja – U okviru USAID-ovog Projekta održivog lokalnog razvoja Vrnjačka Banja bila je domaćin prvog sastanka radne grupe za razvoj turizma medjuopštinskog partnerstva Kraljeva, Čačka, Vrnjačke Banje, Gornjeg Milanovca i Raške. Sastanak je bio upriličen u velikoj Sali SO Vrnjačka Banja.

Usaid-ov projekat će pružiti podršku obuci članovima tima kako razvijati turizam u regionu,kako brendirati regionalnu turističku ponudu a sve sa ciljem povećanja broja turista i naravno kako objediniti turističku ponudu regiona. Tako objedinjena ponuda ima za cilj da doprinese boljoj ponudi odredjenog mesta.

Radnim timom rukovodi i koordinira direktor Turističke Organizacije Vrnjačka Banja Nikica Pantović.

Razvoj turizma prepoznat je kao jedna od klučnih oblasti za razvoj čitavog regiona a objedinjena ponuda doprineće maksimalnom iskorišćenju postojećih potencijala.