Novi zakon o socijalnoj zaštiti omogućio je roditeljima dece sa posebnim potrebama predvidja jedno novo pravo odnosno pravo na uvećan dodatak za tudju negu i pomoć.

Gradjani nisu baš upoznati sa činjenicom kako da ostvare ovo pravo i naravno pod kojim uslovima.Pravo na ovu naknadu mogu da ostvare roditelji dece koji su korisnici uvećanog dodatka za tudju negu i pomoć po bilo kom osnovu , to mogu da budu i invalidna deca koja su pravo ostvarila preko penzione zajednice i Centra za socijalni rad. Potrebno je da roditelji o detetu neposredno brinu 15 godina i da ispunjavaju uslove vezano za opšti starosni uslov.

Taj uslov je za majke dece sa posebnim potrebama 60 godina starosti dok je za muškarce ta granica 65 godina života.Ovo su opšti starosni uslovi za ostvarenje prava na penziju. Za ostvarivanje ovog prava zahtev se podnosi u Centru za socijalni rad i zakonom nije predvidjeno koju dokumentaciju stranke podnose. Iznos ove nadoknade je oko 12.000 dinara što je najniža penzija po PIO. Za sada na teritoriji Vrnjačke Banje ima petoro ljudi koji su ostvarili ovo pravo ali ih ima još koji za sada ovo pravo nisu ostvarili.