Vrnjacka Banja – Nakon zime, hladnog vremena i padavina punom parom se radi na Projektu regulacije Vrnjačke reke. Radovi dalje teku po planiranoj dinamici odradjeno je 90% zemljanih radova,ostalo je još odprilike 600 metara da se odradi sve do magistrale od ukupnih 3km i 200metara. Takodje se izvode i kameni radovi, provučeni su kablovi i odradjena su oba mosta i ograde .Za desetak dana biće odradjeni ivičnjaci ,završeni su radovi na postavljanju cevi za provlačenje kablova za rasvetu.
vrnjacka reka
Ostalo je još oko 2km kamenih radova, pešačka i biciklistička staza u širini od 2 metra. Nakon završetka radova biće predato gradjanima i gostima Vrnjačke Banje na korišćenje. Završetak radova planiran je i očekuje se za odprilike dva meseca tako da će biti idealno za šetnju .

U proteklom periodu očšišćen je gornji deo korita Vrnjačke reke , duž šetališta i odvezeno je 8 hiljada kubika materijala. Radovi su trajali manje od mesec dana.