Vrnjacka Banja – Na, vrnjčanima dobro poznatoj lokaciji „Pet hrastova“ u ulici Kneza Miloša, nedavno su posečena dva stabla od pet postojećih a preostala tri se nalaze, po rečima nadležnih, u veoma lošem stanju.I nače ovi hrastovi lužnjaci stari su preko 250 godina.

Povodom dana ekološkog pokreta Eko klub Vrba je odlučio da posadi 5 malih sadnica hrastova kojim ćše biti zamena za ove dotrajale.

Šumarski fakultet iz Beograda je obezbedio sadnice hrasta lužnjaka, JP“Borjak“ pripremio zemlji sa sadnju a učenici vrnjačke Gimnazije pomogli u kompletnoj akciji.

Ovaj lokalitet je pod zaštitom držđave i država upravlja i brine se o njima , dva hrasta koja su posečena su propala od starosti ali i od udara groma.

Ovom akciijom je unapređeno ovo mesto tako da kada i preostali hrastovi propadnu ovi mladi koji su posađeni biće dosta veliki.