Mataruška Banja – Mataruska Banja Spa in Serbia

mataruska-banja-hotel

Mataruska Banja - Hotel Termal

Turističko saobraćajni položaj Mataruške Banje

Mataruška Banja se nalazi u Centralnoj Srbiji, okružena planinama Troglav, Stolovi i Čemerno, na 215 metara nadmorske visine. Od Beograda je udaljena 160 km i 8 km od Kraljeva. Do Mataruške Banje se dolazi magistralnim putem Beorad-Ljig-Kraljevo ili auto-putem preko Kragujevca.

Prirodni lekoviti faktori u Mataruškoj Banji

Mineralne vode temperature 42-51°C, sa dosta sumpora (25mg/l).

U Mataruškoj Banji se leči:

reumatska oboljenja

 • zapaljenski reumatizam
 • sistemske bolesti vezivnog tkiva
 • degenerativna oboljenja kičmenog stuba i vezivnog tkiva
 • vanzglobni reumatizam

ginekološka oboljenja

 • primarni i
 • sekundarni sterilitet

posttraumatska stanja i sve njihove posledice

 • povrede i prelomi kostiju i zglobova
 • hipertrofija mišica

neurološka oboljenja, oštecenja centralnog i perifernog nervnog sistema

 • pareze i plegije ekstremiteta
 • multiple skleroza
 • lezije
 • interverebralnih diskusa i stanja posle operativnih zahvata

oboljenja perifernih krvnih sudova

 • Birgerova bolest
 • ateromatoze
 • artirioskleroze
 • Varikoziteti

Lečenje se obavlja u Prirodnom lečilištu „Mataruška i Bogutovacka Banja“ i Zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens“.

Dopunski sadržaji Mataruške Banje

mapamataruskebanje

Turisticka mapa Mataruske Banje

U okolini Mataruške Banje se nalazi bogata kulturna baština:

manastiri

 • Žiča,
 • Studenica
 • Ljubostinja
 • srednjovekovni grad Maglić
 • planine pogodne za lov i planinarenје.

Mataruska Banja Spa Serbia Location

mataruska-banja-mapa

Lokacija Mataruske Banje - mapa Srbije

Mataruska Banja is situated in Central Serbia surrounded by Troglav Stolovi
and Čemerno Mountains and 215 m above sea level Mataruskabanja is
160 kms away from Belgrade and 8 kms from Kraljevo. Mataruska Banja Spa
can be reached by Belgrade-Ljig-Kraljevo main road or by highway via Kragujevac.

Curative Factors Mataruskabanja Spa:
The temperature of mineral waters of Mataruska Banja is from 38 to 48 degrees Centigrade.

Recommended for:
Rheumatic and degenerative diseases, primary and secondary sterility, gynecological diseases.

Treatment Methods:
Hydro, electro, sonic, kinaesy and medicaments therapies.

Cultural, entertainment,
sports and recreation programmes in Mataruska Banja

There is rich cultural heritage in the vicinity of the Mataruska Banja Spa:

the Monasteries of

 • Žiča
 • Studenica
 • Ljubostinja

the medieval town of Maglic and the mountains suitable for hunting and mountaineering.