Lukovska Banja – Lukovskabanja Spa in Serbia

Turističko Saobraćajni položaj Lukovske Banje

Smeštena na jugu Srbije, na istoimenim padinama Kopaonika, udaljena 325 km od Beograda i 35 km od Kuršumlije, na 681 metara nadmorske visine, što je čini najvišom banjom u Srbiji, a istovrеmenо klimatskim lečilištem. Do Lukovske Banje se dolazi magistralnim putem preko Kuršumlije.

lukovska-banja

Lukovska Banja - Hotel

Prirodni lekoviti faktori Lukovske Banje

Po broju izvora termomineralnih voda, temperature 56°C i 69°C, i njihovoj izdašnosti (100 l/s) spada u red najbogatijih u zemji. Dosadašnjim mnogobrojnim hemijskim istraživanjima utvrđeno je da su vode Lukovske Banje prema mikrosastavu hidrokarbonatne natrijumsko-magnezijumsko-kalcijumskog tipa. Ovakve vode se mogu koristiti u balneoterapijske svrhe kao dopunsko sredstvo lečnika kupanjem u sklopu medicinske rehabilitacije, za bolesti lokomotornog aparata, ginekoloških oboljenja i kožnih bolesti, pod nadzorom lekara.

Lečenje u Lukovskoj Banji pod nadzorom stručnjaka se obavlja za sledeće bolesti:

  • Hronične upale – reuma, reumatični artritis bez kliničkih znakova akutne upale
  • Degenerativna oboljenja kičme, aritroza, spondiloza i deformativne spondilartroze, lumboišijadikus, pariartitis – sindrom bolnog ramena
  • Stanje nakon povreda na koštano zglobnom sistemu.

Poslednjih godina radi se na potvrđivanju blagotvornog delovanja vode sa izvora kisele hipoterme u Donjoj banji na organe za varenje.

Lekovito blato

lukovska-banja-bazeni

Bazeni za lečenje blatom u Lukovskoj Banji

U Gornjoj Lukovskoj Banji postoje dva blatna termalna izvora, koji su preuređeni u otvorene bazene. U njima se posetioci, kupanjem i mazanjem blata leče od reume i kožnih bolesti. U lečilišnom delu hotela, lekovito blato se priprema i koristi kao jedna od terapijskih metoda.

Dopunski sadržaji Lukovske Banje

lukovska-banja-mapa

Lukovska Banja - mapa sadržaja

U blizini Lukovske Banje nalaze se Kuršumlijska Banja i Prolom Banja, a poseta ovim banjama, uz obilaske Đavolje Varoši, prirodnog fenomena, kао i zadužbine Stefana Nemanje – crkve Sv. Nikole i Sv Bogorodice, upopunjuju turističku ponudu Lukovske Banje.

Lukovskabanja Serbia Spa Location

lukovska-banja-map

Pozicija Lukovske Banje na mapi Srbije

Lukovskabanja Spa is situated in the south of Serbia, on the eastern slopes of Kopaonik Mountain, Lukovskabanja Spa is 325 km away from Belgrade and 35 kms from Kuršumlija and lies at 681 m above sea level, being that way the highest spa in Serbia and considered a health resort. It is easiy reached by the main road via Kuršumlija.

Natural curative factors in Lukovskabanja Spa

In teherms of number of thermomineral water springs, temperature that ranges from 56°C to 69°C, and capacity (100 l/s), Lukovskabanja Spa is one of the richest in the country.

Cultural, entertainment, sportsand recreation programmes in Lukovskabanja Spa

Lukovska Banja Spa is close to Kuršumlijska Banja and Prolom Banja Spas, and the visit to these places and Đavolja Varoš, as a natural phenomenon, and to the foundation of Stefan Nemanja – the Church of St Nicholas and the Curch of Virgin Маrу is an additional opportunity to еnјоу the beauties of the area.