Vrnjacka Banja – U utorak 14.02. sa početkom u 10 časova u prostorijama JP“Beli Izvor“ , ulica Žike Valjarevića 1, biće održano javno nadmetanje za davanje u zakup tezgi na zelenoj pijaci dok će javno nadmetanje za davanje u zakup tezgi na zanatskoj pijaci biti održano istog dana sa početkom u 12 časova.

Početna cena zakupa tezgi na zelenoj pijaci u drugoj zoni iznosi 46.200 a u trešćoj zoni 30.800 dinara.Početna cena zakupa tezgi na zanatskoj pijaci iznosi 49.380 dinara.


Učesnici licitacije u obavezi su da polože kauciju u iznosu od 20% od početne cene.

Sve bliže informacije na telefon 063/1122092