Radovi na rekonstrukciji doma učenika pri UTŠ privedeni su kraju. Rekonstruisan je krov, adaptacija podova a uradjeni su i molersko-farbarski radovi.

Sredstva za ove izvedene radove obezbedjena su iz Ministarstva prosveteu iznosu od 100%. Škola je aplicirala pri Ministarstvu , projektom za ova sredstva prošle godine. Sredstva su odobrena u visini od 5 miliona i radovi su već privedeni kraju. Škola trenutno ima problem sa kupatilima u domu učemika. Kupatila su u jako lošem stanju i sve ovo što je u ovoj fazi rekonstrukcije odrajeno dovodi se u opasnost dok se ne saniraju kupatila.

Nadaju se da će Ministarstvo ali i lokalna samouprava imati razumevanja za ovaj problem i da će i to biti sanirano.

Pored rekonstrukcije kupatila ono što je u planu jeste digitalizacija doma učenika jer je planirano da u svaku sobu u domu ubace računar i pristup internetu. Ovo će biti još jedna faza investiranja u dom učenika pri UTŠ a za ovaj projekat takodje je predat projekat Ministarstvu prosvete za sredstva.