Velike gužve i procedura oko kosovskih dokumenata koji su uslov za registraciju vozila, uslovile su da Vlada Kosova donese novu Uredbu o produžetku preregistracije vozila. Za preregistraciju je potrebna lična karta, kosovska, vlasnika vozila, saobraćajnu dozvolu kao i polisu osiguranja sa tehničkim pregledom.


Ono što gradjanima ne ide na ruku jesu cene preregistracije, koje se vlasnicima ovakvih vozila , čine visoke. Kod njih je takodje i nedoumica oko toga šta činiti dalje budući da je već mnogima istekla registracija vozila izdata od MUP-a Srbije.