Izgradnjom mini-elektrana na Zapadnoj Moravi, kada do toga dodje, biće iskorišćen veliki hidroenergetski potencijal reke, obale zaštićene od poplava i stvorena mogućnost za navodnjavanje obradivog zemljišta, od čega će najveću korist imati poljoprivrednici na tom području.

reka zapadna morava

Da bi iskoristila ogroman hidroenergetski potencijal i regulisala tok Zapadne Morave, Vrnjačka Banja odredila je tri lokacije gde će se graditi protočne mini-hidroelektrane. Instalirana snaga mini-hidroelektrana na Zapadnoj Moravi kod Vrnjačke Banje iznosiće 20 megavata. Gradiće se niske brane gde pad vode neće prelaziti visinu od sedam metara. Za mini protočne hidroelektrane nisu potrebne akumulacije. To je dobra vest za žitelje okolnih sela, jer imanja koja se nalaze uz samu reku neće biti potopljena. Već su nedavno obavljeni preliminarni razgovori sa potencijalnim investitorima Zapadna Morava duga je oko 300 kilometara a određeno je čak 18 povoljnih lokacija za izgradnju mini hidroelektrana dok će tri biti na teritoriji Opštine Vrnjačka Banja.