Odbor za omladinu i sport SO Vrnjačka Banja raspisao je konkurs za izbor najboljeg sportiste na teritoriji opštine Vrnjačka Banja za 2011. godinu.

Izbor se vrši u 13 kategorija : najbolji sportista do 12 god, zatim najbolja sportistkinja do 12god,najbolja sportistkinja i najbolji sportista do 16 godina zatim najbolji sportista i najbolja sportististkinja,najbolji sportski radnik,najbolja mlada ekipa,najbolja sportska ekipa,najbolji trener mladjih kategorija,najbolji trener zatim najbolji aktivni sportista koji ima preko 35 godina i najbolja aktivna sportistkinja koja ima preko 35 godina.

Predloge mogu podnositi sportski klubovi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja za svoje članove i naravno svaku kandidaturu moraju da obrazlože. Predlozi se dostavljaju poštoma ili se predaju na pisarnicu opštine a blagovremenim će se smatrati oni predlozi koji stignu do 10.februara. Proglašenje sportista biće obavljeno na svecani nacin a o vremenu i mestu javnost će biti naknadno informisana.