U Vrnjačkoj Banji već neko vreme postiji Kancelarija za mlade a teme njihovi radionica su projekti kojim bi predstavili neku ideju.


„Od ideje do akcije kroz projekat“, naziv je projekta i radionice koja je odrzana a tokom koje uče mlade ljude kako da definišu svoju ideju u lokalnoj zajednici i kako da je pretoče u aktivnosti i na kraju od toga naprave jedan kvalitetan projekat koji će od strane donatora biti finasnsiran. Ova radionica okupila je veliki broj mladih što je pokazatelj da mladi Vrnjačke Banje imaju ideje koje zele da realizuju.

Jedan kvalitetan projekat mora da ima jasno definisan problem ali i cilj odnosno kreativno rešenje tog probema jer donator neće odobriti sredstva ukoliko u projektu nije objašnjeno da je postojeći projekat u lokalnoj zajednici zaista bitan.

U narednom periodu biće organizovana tri trodnevna treninga veština javnog nastupa i poslovna komunikacija, pokretanje i vodjenje malog preduzeća kao i upravljanje finansijama a ove tri teme su nastale kao rezultat ankete koja je sprovedena i gde su se mladi izjasdnili da je upravo ovo ono što im najviše treba.