Vrnjačka Banja – Juče popodne održana je 64-ta sednica Opštinskog Veća što je bilo uslovljeno današnjom sednicom SO Vrnjačka Banja koja je u toku.

Članovi OV na jučerašnjoj sednici razmatrali su prispele predloge za dopunu dnevnog reda a vezano za status “ Specijalne bolnice merkur” i HTP-a” Fontana. S tim u vezi prvi čovek opštine Vrnjačka Banja Zoran Seizović , rekao je da on ima usmene ali ne I pismene informacije vezane za Merkur i Fontanu i da jedino što on u ovom trenutku , na osnovu istih, može da kaže je to da privatizacije u nerednih nekoliko meseci neće biti a da li će ova dva preduzeća zajedno ili odvojeno otići u privatizaciju to će vreme pokazati.

Ostalo o čemu su na jučerašnjoj sednici članovi Veća govorili bilo je iz domena redovnog zasedanja odnosno žalbe i molbe upućene ovom organu.

Inače trenutno je u toku 23. Sednica lokalnog parlamenta.Pred odbornicima su 23 tačke dnevnog reda sa još nekoliko dopuna .

Iako sednica traje već 4 sata u trenutku objavljivanja ove vesti odbornici su stigli do treće tačke dnevnog reda odnosno Odluke o rebalansu Budžeta opštine Vrnjačka Banja za 2011 godinu.

U dosadašnjem toku rada razmatrali su Odluku o donošenju Prostornog plana Vrnjačke Banje koja je nakon poduže diskusije i usvojena a nakon toga su razmatrali i takođe usvojili izveštaj o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda budzeta.