S obzirom da neredovne platiše ugrožavaju isporuku električne energije Elektrodistribucija je krenula u pojačanu kontrolu izmirenja računa i isključenja neredovnih platiša.

Naime kupci električne energije koji su tokom prošle nedelje primili opomenu pred obustavu isporuke električne energije u obavezi su da svoja dugovanja izmire odmah bez odlaganja i pomeranja rokova.

Svima onima koji svoje dugovanje ne budu izmirili tokom iduće nedelje Elektrodistribucija Vrnjačka Banja biće prinudjena da momentalno,nesavesnim kupcima, obustavi isporuku električne energije i preduzme i druge zakonske mere.