Vrnjačka Banja tačnije Osnovna škola „Popinski borci“ domaćin je dvodnevne obuke za stručne timove za inkluzivno obrazovanje.


Cilj ove obuke je da se učesnici upoznaju sa zakonskim okvirom za utvrđivanje prava na IOP,njegovu primenu i vrednovanje a u skladu za pravilnikom Ministarstva Prosvete.


Biće upoznati i sa postupcima za izradu pedagoškog profila i IOP-a kao pismenog dokumenta ustanove kojim se planira dodatna podrška u obrazovanju učenika.

Tokom današnjeg,prvog dana obuke , teme su bile analiza inicijalnih profila i planova prilagođavanja kao i prikazi i analize obrazovnih situacija učenika zatim pedagoški profil učenika obrazac za pedagoški profil i prikupljanje podataka o učeniku kao i izrada profila.

Tokom sutrašnjeg dana biće obrađene sledeće teme individualni obrazovni plan ,izrade slike stanja na nivou škole, planiranje i pisanje IOP-a kao i prezentacija izrađenih IOP-a.

Na obuci su stručni timovi škola iz Vrnjačke Banje, Kraljeva, Vitkovca, Čibukovca i Novog sela.