Vrnjacka Banja – Društvo fizioterapeuta Srbije organizovalo je V Kongres fizioterapeuta a pod nazivom “Fizioterapija u 21 veku”.

Kongres je počeo tradicionalno da se održava u septembru 2003. godine i od tada se održava svake druge godine.

Prvi Kongres održan je u Beogradu, zatim 2005. godine na Zlatiboru, 2007. godine domaćin je bio grad Niš , 2009. godine ponovo Beograd i evo ove 2011. godine domaćin je Vrnjačka Banja tačnije Hotel “Breza”.

Pored velikog broja prijavljenih radova, kako usmenih tako i poster prezentacija, tokom Kongresa biće organizovana i panel diskusija na temu zakonske regulative fizioterapeutske prakse u zemljama regiona i EU.

Pored domaćih prisustvuju i fizioterapeuti iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Hrvatske.

Predsednica ER-WCPT g-dja Sara Bazin delegirala je g-dju Hille Maas iz Estonije ,  koja je danas stigla u Vrnjačku Banju, za člana radne grupe za profesionalna pitanja sa zadatkom da se upozna sa problemima fizioterapeuta iz regiona i zajedno sa njima predlozi WCPT-u platformu za pomoć u donošenju zakonske regulative za ovu profesiju.

Kongres fiziterapeuta Srbije traje u Vrnjačkoj Banji do Subote 16. oktobra.