Opština Vrnjačka Banja je u saradnji sa Regionalnom agencijom za prostorni i ekonomski razvoj i PRO program, 3. juna, u sali Skupštine opštine, organizovala sastanak na temu „Evropski standardi u banjskom turizmu„.

evropski-standardi-vrnjacka-banja

Evropski standardi turizma

Iz Agencije, sastanku su prisustvovali Mike Sharroks, ekspert za prostorno planiranje i turizam, u svojstvu konsultanta, Dušan Čukić, koordinator PRO programa i Radojka Savić, direktor Regionalne agencije za prostorni i ekonomski razvoj. Na sastanak su bili pozvani predstavnici opštinske uprave iz resora za planiranje i JP Direkcije za planiranje iz Vrnjačke Banje, Trstenika i Kruševca.

Učesnike ovog skupa pozdravio je Zoran Seizović, predsednik Opštine Vrnjačka Banja. Zatim je, Radojka Savić ukratko je predstavila Agenciju za prostorni i ekonomski razvoj koja je osnovana prošle godine, a u punom sastavu počela sa radom 2. marta ove godine. Agencijaje angažovala Majka Šaroksa za konsultanta koji je do sada na sličnim poslovima radio u Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Obzirom da je ovo njegov prvi susret sa prostornim planerima, on je prilikom upoznavanja sa njima zatražio da ukratko predstave svoju delatnost. Postavio je brojna pitanja, počev od toga da li osim generalnog plana imamo planove nižih rangova planove ulica, šoping centara, koliki je nivo privatnih investicija u Banji, kolika je prosečna iskorišćenost kapaciteta Specijalne bolnice i mnoga druga. Gospodin Šaroks pozitivno je opisao prve utiske o Banji rečima „Dobro ste organizovani, i mesto se dobro održava“, ali je izneo i opsaku da imamo puno planera. Ujedno je najavio da će se drugom prilikom upoznati detaljnije sa smeštajnim kapacietima i drugim sadržajima u Banji.

Na pitanje Dušana Stevanovića, zamenika predsednika Opštine Vrnjačka Banja šta je to što bi gospodin Šaroks uradio kada je razvoj u pitanju Šaroks je odgovorio da misli da je potrebno razdvojiti medicinske usluge od zabave i drugih velnes sadržaja, a da opet za sva tri segmenta treba da postoji jedinstveni menadžment. Čitav razvoj treba da se bazira na partnerstvu javnog i privatnog sektora. Moguće rešenje je da Opština Vrnjačka Banja obezbedi prostor sa infrastrukturom, da se Banja izda pod zakup na period od 75 do 90 godina tako što će na primer, jedan segment medicinski turizam razvijati inostrani investitori, drugi domaći investitori itd.

Suština je u tome da svaki investitor želi da operativne troškove svede na minimum. U jednom takvom modelu razvoja menadžment i održavanje su veoma bitni elementi.

Zaključujući sastanak Radojka Savić je rekla da će rezultati rada Agencije za regionalni i ekonomski razvoj umnogome zavisisti od toga koliko će se lokalne samouprave uključiti u njen rad.