Vrnjačko groblje u nadležnosti je JP “Beli izvor“ i ono na čemu se trenutno radi jeste ažuriranje postojeće i pravljenje nove evidencije grobnih mesta. Gradjani bi trebalo da se jave u JP “Beli izvor“ na proveru i dopunu postojećih podataka a radi prave i verodostojne evidencije o onima koji vode brigu o grobovima.
vrnjacka banja groblje
Za grobove za koje se staraoc ne javi 10 godina JP “Beli izvor“ ima pravo da izvrši prekopavanje grobnog mesta i da na to mesto sahrani drugo lice. Nadoknada za održavanje groblja koja se plaća Belom izvoru nije velika i na mesečnom nivou iznosi oko 18-20 dinara.