Elektrodistribucija Vrnjačka Banja zbog velikih potraživanja krenula je u prinudnu naplatu.Veliki dug gradjana povod je što je EPS krenuo u isključenje neredovnih platiša. Potrošači iz kategorije domaćinstava duguju 100 miliona dinara što su tri mesečna dugovanja a privreda duguje 65 miliona.

eps vrnjacka banja

Upravo ove cifre povod su nepopularne mere isključenja i utuženja neredovnih platiša u koje je EPS krenuo. Sve mere preduzimaju se bez odlaganja i tolerancije, kažu u Elektrodistribuciji Vrnjačka Banja a sa druge strane , svi kupci koji izmiruju svoja dugovanja redovno, ostvaruju popust .

Pojačan je broj ekipa na terenu radi efikasnosti naplate. Sa pojačanim brojem ekipa radi se i u dane vikenda i takva situacija će ostati do sredine juna meseca.