Predsednik opštine Vrnjačka Banja doneo je Odluku o osnivanju Koordinacionog tela za izradu Strategije održivog lokalnog razvoja opštine Vrnjačka Banja za period 2013-2023 godine. Jedan od zadataka Koordinacionog tela je formiranje radnog tela odnosno Opštinskog foruma obrazovanog od pripadnika zainteresovane stručne javnosti iz svih oblasti života i rada,koji će aktivno učestvovati u procesu izrade Strategije.

Verujući u gradjane opštine Vrnjačka Banja i njihove potencijale, opredeljenje lokalne vlasti je da ovaj složen i ozbiljan posao može da se odradi na nivou lokalne zajednice ,jer niko bolje od gradjana Vrnjačke Banje ne zna u kom pravcu ona treba da se razvija. Proces ćše biti transparentan tako da svi gradjani i institucije mogu da učestvuju kroz multidisciplinarni pristup i timski rad.