Apoteke u Srbiji pa samim tim i u Vrnjačkoj Banji su relativno dobro snabdevene. Snabdevenost je za sada zadoljavajuća i u svakom slučaju, kako kažu apotekari, bolja je nego prethodne godine. Iako postoji deficit određenih vrsta medikamenata za njih su obezbeđene alternative.

Apotekari se trude da u dogovoru sa lekarima i pacijentima pronađu adekvatnu terapiju za pacijente. Prethodna 2011. godina bila je „malo teža nego prethodna” jer postoje veliki dugovi dobavljača prema proizvođačima i problem u plaćanju od strane Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (RZZO). Taj problem mogao bi da potraje, ali uprkos tome apoteke nemaju ozbiljnijih problema u snabdevanju.