Dijabetes se danas ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja sa tedencijom konstantnog porasta, i prema statističkim podacima ova bolest se nalazi među pet najvećih uzročnika smrti u svim zemljama sveta. U prilog tome govori podatak iz poslednjeg popisa stanovništva iz 2002. godine po kome u Srbiji od 7 948 000 stanovnika 630 000 su registrovani dijabetičari tj 8,4% naše populacije boluje od dijabetesa. Od ukupnog broja registrovanih dijabetičara 78 000 je na terapiji insulinom, dok ostalih 552 000 je na terapiji oralnim agensima – tabletama. Međutim, ocene stručnjaka su da je ova brojka znatno veća s obzirom na broj neregistrovanih dijabetičara, pa su procene da čak 10% našeg stanovništva boluje od ove bolesti. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (WHO) svake godine od posledica dijabetesa umre više od 3 miliona ljudi, odnosno više nego od side. Ako se nastave postojeći trendovi, broj obolelih će i dalje rasti, pa se procenjuje da će u svetu do 2025. godine od dijabetesa bolovati 380 miliona ljudi, upozoravaju stručnjaci.

Pored tedencije rapidnog rasta broja obolelih od dijabetesa, zabrinjavajuće je i to što se starosna granica dijabetičara spušta naniže. Koliko ova bolest poprima razmere pandemije pokazuju i podaci iz Registra za dijabetes iz 2006. godine kada je zabeleženo 361 novoobolelo lice od dijabetesa tip 1 uzrasta od 0-29 godina, a od dijabetesa tip 2 iste godine registrovano je 17 891lice. Kako bi ova brojka bila smanjena potrebno je podići svest o prevenciji i kontroli dijabetesa, bolesti koja može biti sprečena, a koja ukoliko nije “pod kontrolom” može imati razorne posledice po zdravlje i život obolelih. Ministarstvo zdravlja i Republički zavod za zdravstveno osiguranje su prepoznali Specijalnu bolnicu „Merkur” kao jednu od najvažnijih karika u borbi protiv dijabetesa, pa jedan od načina unapređenja zdravlja obolelih od ove bolesti je program produžene rehabilitacije – edukacije koji se sprovodi u ovoj ustanovi. Svi osiguranici u okviru desetodnevnog boravka dobijaju kompletan medicinski skrining – počev od dijagnostike i detekcije propratnih komplikacija dijabetesa (retinopatija, gastropatija, polineuropatija itd.), edukaciju u okviru „Škole dijabetesa“ koja svakodnevno obrađuje različite teme iz oblasti dijabetologije. Cilj programa koji se realizuje u Specijalnoj bolnici „Merkur“ je da se otkriju na vreme komplikacije šećerne bolesti, prevencija kao i pravovremeno uključivanje na insulino terapiju za pacijente na oralnim agensima. Program omogućava pacijentu da nauči kvalitetno da živi sa svojom bolešću i pruža priliku da sa takvim zdravim režimom nastavi.

Pregledi i konsultacije „Merkur-ovih“ specijalista i subspecijalista i dijagnostičke procedure koje se sprovode na najsavremenijim medicinskim aparatima pomažu pri utvrđivanju rizika za dalji razvoj bolesti.

Pored činjenice da je ovaj program dao brojne pozitivne rezultate u lečenju dijabetesa, pa je shodno tome 400 ležajeva u Specijalnoj bolnici „Merkur“ namenjeno upravo obolelima od ove bolesti, možemo zaključiti da pacijenti to pravo nedovoljno koriste. S jedne strane uočavamo alarmantan rast ukupnog broja obolelih od dijabetesa, a sa druge neiskorišćenost prava na besplatno lečenje, kako zbog neinformisanosti pacijenata, tako i izabranih lekara i neadekvatno ili pogrešno informisanih lekarskih komisija. Uzimajući sve ovo u obzir, još jednom apelujemo na sve, kako na izabrane lekare i lekarske komisije, tako i na obolele od ove bolesti, da se aktivno uključe u realizaciju programa edukacije, kako bi dijabetičari iskoristili svoje pravo na besplatno lečenje koje je od opšteg interesa. Način da osiguranici iskoriste svoje pravo na desetodnevni boravak produžene  rehabilitiacije o trošku države je jednostavan: od izabranog lekara uzima se uput za stacionarnu produženu rehabilitaciju, sa uputom osiguranici se javljaju nadležnoj lekarskoj komisiji Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje koja će im izdati overeno mišljenje lekarske komisije, a potom kontaktiraju Specijalnu bolnicu „Merkur“ kako bi saznali datum boravka. Edukacija dijabetičara u trajanju od 10 dana koju finansira Republički zavod za zdravstveno osiguranje sprovodi se u skladu sa Nacionalnim vodičem za dijabetes. Uz stručno medicinsko osoblje i najsavremenije dijagnostičke procedure, program edukacije u „Merkur-u“ omogućava pacijentima edukaciju o pravilnoj ishrani, načinu primene terapije i neophodnim fizičkim aktivnostima, obuku za samokontrolu šećera i sticanje novih znanja i iskustva uz pomoć kojih će život sa dijabetesom unaprediti i učiniti ga kvalitetnijim i čime će radni vek produžiti i porodični život učiniti srećnim.