Opština Vrnjačka Banja bratska je opština sa norveškom opštinom Hatfjeldal, delegacija Norveške će u martu posetiti Vrnjačku Banju a ovih dana održan je pripremni sastanak. I ovaj sastanak ali i poseta koja sledi od 23.-28.marta, nastavak je projekta „Kultura i volonterstvo“ u okviru kog postoje volonterski centri,škola kulture i omladinski saveti.

Projekat je finansiran od strane Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške ,započet je 2011 godine i traje do januara 2014.godine. Na sastanku je dogovorena dinamika posete a Vrnjačkoj Banji kao domaćinu ostalo je da napravi program te posete.

Norvežane najviše interesuje održivost ovih projekata koji su započeti uz njihovi pomoć .Žele da sa Vrnjačkom Banjom podele svoja iskustva , da pomognu da Banja razvije sopstvene projekte pomoću njihovog iskustva.


Po rečima ljudi iz Norveške loša ekonomska situacija nema i neće imati uticaj na ovu saradnju. Nakon ovog sastanka koji je održan u hotelu Merkur usledio je sastanak u Ambasadi Norveške u Beogradu a u Stalnoj konferenciji gradova i opština održana je prezentacija .