Vrnjačka Banja – Od 4. jula do 15. avgusta se u Specijalnoj bolnici Merkur održavaju Dani dijabetičara. Dani su predvidjeni kao edukativna i preventivna aktivnost obolelih od dijabetičara. Pored seminara i tribina,biće organizovani sistematski pregledi i saveti sa stručnjacima za dijabetes iz Beograda. Na strucnom skupu u utorak 5. jula učesšće ce uzeti i predstavnici Republickog Fonda zdravstvene zaštite koji će odgovarati i na pitanja korisnika – dijabetičara o mogućnostima besplatnog korišćenja usluga Merkura i upućivanja od strane matičnih lekarskih komisija na program lecenja dijabetesa, nezavisno od drugih obolenja, za čije lečenje je specijalizovan Merkur.