Vrnjacka Banja – Danas sa početkom u 13 časova odrzana je vanredna sednica Veća opštine Vrnjačka Banja. Na dnevnom redu bile su četiri tačke, Razmatranje izmena i dopuna finansijakog plana MZ Vrnjci,Crvenog krsta Vrnjačka Banja i OŠ“Branko Radičević“ Vraneši. Zatim davanje saglasnosti na sporazum o regulisanju medjusobnih obaveza izmedju opštine Vrnjačka Banja i JP“Beli Izvor“ kao i razmatranje predloga zaključka Odeljenja za lokalne javne prihode Opštinske uprave opštine Vrnjačka Banja za sporazumno rešavanje medjusobnih potrazivanja VU“Tara“ Bajina Bašta-hotel „Breza“ Vrnjačka Banja i opštine Vrnjačka Banja sa predlogom aneksa ugovora koji bi trebalo da bude zaključen izmedju ova dva subjekta.

Poslednja tačka dnevnog reda današnje vanredne sednice opštinskog Veća je razmatranje predloga ugovora o donaciji izmedju fonda „Njeno Kraljevstvo Visočanstvo princeza Katarina“ Beograd i opštione Vrnjačka Banja