U ovoj godini, kada je usvojena Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Srbiji je ubijeno 35 žena a 27 je izgubilo život u porodičnom ili partnerskom nasilju.

Femicid je inače najozbiljnija posledica nasilja nad ženama, kao i posledica neuspeha države i društva da im obezbede adekvatnu zaštitu i podršku.

Nasilje nad ženama i devojčicama predstavlja najčešći oblik kršenja ljudskih prava, na šta upozoravaju podaci o tome da je svaka treća žena u svetu, ali i u našoj zemlji prebijena, prisiljena na seksualni odnos, ili je doživela neki vid zlostavljanja, a nasilnik je najčešće muškarac iz bliskog okruženja.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama prvi put je ustanovljen 25. novembra 1981. godine u Bogoti, a na taj dan UN, vlade i humanitarne organizacije širom sveta pozivaju sve društvene aktere da se uključe u aktivnosti koje za cilj imaju sprečavanje nasilja nad ženama.

Nažalost, u praksi se nasilje često toleriše što doprinosi da se žrtve osećaju usamljeno i bespomoćno. Ignorisanjem i tolerisanjem, kao i blagom kaznenom politikom prema počiniocima nasilja nad ženama i u porodici šalje se poruka da je ono legitimno i prihvatljivo.