slika sveta petka

Danas  8.avgusta SPC proslavlja Sv prepodobnomučenicu Paraskevu pod imenom Trnova Petka. Rodom je iz Rima , iz hrišćanske porodice, živela je u 2.veku posle Hrista a nakon smrti roditelja ,imanje je razdelila siromašnima i zamonašila se.

Propovedala je zabranjenu Hristovu veru i zato je bila optužena caru Antoninu Piju. Iscelivši i samog cara, koji se krstio, nastavila je  da misionari u drugim krajevima.

Zbog propovedanja hrišćanske vere zatvarana je, mučena i na kraju je posečena mačem, po naređenju kneza Tarasija oko 140. godine.. Njene mošti, kasnije su prenete u Carigrad.Praznik Trnove Petke spada u nepokretne.Današnji  dan se veoma poštuje u srpskom narodu, i ako nije zapovedni praznik.