Danas se obeležava Dan studenata, 4. april. Univerzitet u Beogradu obeleževa Dan studenata, 4. april, u znak sećanja na velike studenstke demonstracije protiv jačanja fašizma, koje su održane 1936.godine.

U okviru akcije “Desetka za Srbiju” predate je peticija studenata koji izmedju ostalog traže da se uvede socijalna dimenzija u sistem finansiranja kako ne bi bili „blokirani“ odlični studenti koji su slabog materijalnog stanja. Kampanju „Desetka za Srbiju“ pokrenuli su ujedinjeni studentski predstavnici iz cele zemlje, SKONUS, studentski parlamenti, kao i sve veće studentske organizacije.Jedan od organizatora je i Studentski parlament Univerziteta Singidunum a pokrenuta je zbog dugogodišnjeg neispunjavanja zahteva za lakšom upisnom politikom, većim budžetskim kvotama i prihvatljivijim školarinama. Akademci traže i vraćenje apsolventskog staža, formiranje fonda za razvoj visokog obrazovanja i donošenje novog šifrarnika zanimanja

Univerzitet u Beogradu u svom sastavu ima 31 fakultet, 11 naučnih instituta, Univerzitetsku biblioteku i sedam centara. Na njegove fakultete svake godine se upiše oko 15.000 novih studenata.