Vrnjacka Banja – Danas sa početkom u 15 časova biće održana 66-ta sednica opštinskog Veća opštine Vrnjačka Banja. Pred članovima Veća našći će se 11 tačaka dnevnog reda dok je za sutra sa početkom u 10 časova zakazana 24.-ta senica SO Vrnjačka Banja.

Pred odbornicima lokalnog parlamenta naći će se izveštaj o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda budžeta opštine Vrnjačka Banja od 01.januara do 30. Septembra tekuće godine, Informacija o zagađenosti izvora „Snežnik“,posledicama koje je zagađenje izazvalo kao i o preduzetim merama za eliminisanje tog problema.Zatim na dnevnom redu je informacija o trenutnom stanju u vezi sa vlasničkom transformacijom Specijalne bolnice „Merkur“ i HTP „Fontana“ad Vrnjačka Banja u restruktuiranju.

Pred odbornicima ćše se naći izveštaj o poslovanju JP“Borjak“ za period prvi januar-dvadeseti oktobar tekuće godine, izveštaj o vodosnabdevanju na teritoriji Vrnjačke Banje kao i izveštaj o radu pomoćnika predsednika opštine za oblast urbanizma i zaštite životne sredine i saradnje sa ministarstvima i špomoćnika predsednika opštine za oblast kulture,sporta i primarne zdravstvene zaštite. Izvestioci po ovoj tački dnevnog reda biće Goran Šiljić i Aleksandar Miljaković.

Sednica SO Vrnjačka Banja biće održana u sutra 29. 11. 2011.