Opština Vrnjačka Banja preduzima meresistematskog praćenja kvaliteta vazduha a sve u cilju očuvanja zdravlja ljudi,biljanog i zivotinjskog sveta, atmosfere u celini sa svim njenim procesima i klimatskim obelezjima. Kontrolu vazduha i merenje imisije vrši Zavod za javno zdravlje iz Kraljeva koji prati sumpor dioksid, čadj, talozne materije i suspendovane materije. Merenja se obavljaju na sedam lokacija koje su izabrane vodeći računa o meteorološkim i drugim lokacijskim parametrima kontinuirano i uporedjujući sa graničnim i tolerantnim vrednostima. Evaluacija rezultata merenja tokom decembra meseca 2011 godine je, moze se reći dobra. Izmerene vrednosti ukupnih taloznih materija u toku decembra meseca 2011 god. bile su ispod maksimalno dozvoljenih vrednosti na svim mernimmestima.