Vrnjačka Banja, kraljica kontinentalnog turizma uskoro će proslaviti 145 godina a nadležni se nadaju što većem broju manifestacija koje bi potvrdile da je Banja i dalje kraljica kontinentalnog turizma.

prilog
Pored priprema za Vrnjački Karneval ono na čemu je TO Vrnjačka Banja intenzivno radila u proteklom periodu jeste tzv.“Bilbord kampanja“. Spotovi, reklamni Vrnjačke banje su snimljeni. Banja je snimljena u proleće, leto, ostaje još da se snime brojne manifestacije koje se održavaju zatim Banja u jesen i Banja tokom zime. Želja idejnih tvoraca reklamnog spota Vrnjačke Banje je da se Banja prikaže kroz sva četiri godišnja doba zajedno sa segmentima svih manifestacija koje se održavaju .
Spot će biti kompletiran iduće godine kada se sve kockice budu sklopile odnoso kada sve bitno bude zabeleženo okom kamere. Deo bilbord kampanje „Moja Srbija“ je krenuo od Subotice, Novog Sada, Beograda a u narednom periodu biće obuhvaćeno još jedno dvadesetak gradova Srbije.